Muziek en Spiritualiteit

Muziek als brug tussen de mens en zijn spiritualiteit
Muziek heeft altijd een rol gehad in het vormen van een brug tussen de mens en zijn goddelijke, spirituele kant.  In iedere samenleving van stammen tot technologisch geavanceerd geeft de muziek  uitdrukking aan vele nuances van de menselijke ziel.

Muziek als energie en als medium
We zouden bladzijden kunnen vullen met wat muziek precies is. Kort gezegd kunnen we vaststellen dat muziek bestaat uit energie die herstel kan bewerkstelligen in de vorm van frequenties, trillingen, kleur, harmonie, ritme, pulsaties en licht. Muziek komt voort uit een oneindige ruimte, die zich zowel buiten als in ons bevindt. Muziek is in staat om de menselijke ziel te wekken, wakker te schudden, in beroering te brengen en te kalmeren. Muziek kan een gevoel van rust en welzijn brengen. Muziek kan een medium zijn tussen de mens en de niet alledaagse werkelijkheid oftewel de wereld van de geest, het goddelijke. Instrumentale muziek bevindt zich in een bevoorrechte positie met betrekking tot de spirituele kant van de mens in die zin dat het vrijwel directe expressie betreft.

De componist als medium
De componist, die de energie van de muziek overbrengt, staat in volledige verbinding met de bron van zijn creativiteit waaruit de muziek naar boven komt. Hij vormt het medium dat direct leidt naar de spirituele sfeer door zijn vermogen om geluiden die een stroom teweeg te brengen in zijn lichaam om te zetten in een partituur of muziekschrift. Dit muziekschrift kan vervolgens vertaald worden in een melodie.

De mogelijkheden van instrumentale muziek
Instrumentale muziek uitgevoerd door een groep musici vergroot de mogelijkheden van een volledige synergie tussen de instrumenten die worden bespeeld en de mensen die de instrumenten bespelen. Deze interactie versterkt de oorspronkelijke band tussen de componist en zijn creatieve bron, op een manier dat de luisteraars zelf worden betrokken bij de energie stromen die de muziek teweeg brengt. Zo kunnen ze door te luisteren toegang krijgen tot dat deel van hun innerlijk waar de menselijke ziel huist, waar hun spiritualiteit huist, waar de ervaringen boven de gewone werkelijkheid hun oorsprong vinden.

Het ervaren van schoonheid door muziek
Instrumentale muziek is door zijn karakter in staat het meest verborgen deel van de menselijke ziel te raken. Het menselijk wezen werkt als een medium, soms onbewust, wanneer de muziek, die bedoeld is als uitdrukking van het goddelijke en het spirituele, ons hart raakt.
Perrino gelooft dat wij door de muziek altijd middelen hebben om schoonheid te ervaren en ons hiervan bewust te zijn bij elke uiting van de schepping.
Zelfs als het niet altijd makkelijk is om deze  schoonheid in de wereld te ervaren, moeten we ons echter inspannen om de schoonheid in onszelf te zoeken.
Hij wil hiermee zeggen wat sommige inheemse Amerikaanse stammen in praktijk brachten. Er wordt van Iroquois gezegd ze het trekken door hun land ervoeren als “Het Bewandelen Van De Schoonheid”. Dit betekent eerbied voor jezelf, voor het eigen leven en voor alle vormen van leven om je heen.

Ciro Perrino