Reiki Master

Muziek is de taal van de liefde
Ciro Perrino, bekend musicus uit de Italiaanse progressieve rock uit de jaren zeventig, componist van instrumentale muziek vanaf de jaren tachtig, is in 1995 met Reiki in contact gekomen op een zeer bijzonder moment van zijn leven, toen zijn vader stervende was aan een kwaadaardige tumor. Reiki, toen steun bij deze pijnlijke ervaring, is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in zijn dagelijkse leven, zowel voor zijn muziek als voor hemzelf.

Onderstaand interview is een vertaling uit het blad Reiki Magazine Italia dec 2003/jan 2004.
Het interview is afgenomen door Claudia Enrico, Reiki-Master

Hoe maakt Reiki deel uit van je creativiteit met jouw ervaring als muzikant en componist?
Mijn ervaring met Reiki geeft mij een beter begrip van mijzelf en het heeft me meer duidelijkheid gegeven over mijn persoonlijke reis. Ik kan onderzoeken wat muziek echt betekent. Reiki heeft bij mij veel enthousiasme te weeg gebracht. In aanvulling op de vreugde die de muziek mij geeft,  heb ik een hechtere band met het componeren van muziek gekregen. De muziek is vloeiender en intenser geworden.
Ik ben mij meer bewust geworden van mijn actieve rol tijdens de creatie van een niemendalletje, terwijl ik dat voorheen meer passief zou hebben beleefd. Ik begrijp nu dat er een zeer nauwe relatie bestaat tussen de genezing door Reiki en door muziek.

Wat betekent muziek voor jou?
Voor mij vertegenwoordigt de muziek de mogelijkheid om mijzelf uit te drukken, om een deel van mijn innerlijke drijfveren te kanaliseren via de fysieke piano.
Alles veranderde toen ik begon te schrijven. Ik heb ontdekt dat het te maken heeft met het Geestelijke, en met de verbinding met jezelf.
Er is een deur die voor de luisteraar gemakkelijk wordt geopend. Deze deur brengt ons in contact met een harmonische sfeer, goddelijke muziek. Voor mij is er verbinding ontstaan tussen mijn innerlijke wereld, de Kosmos en de Natuur.
De muziek ontspringt uit het nabootsen van de Natuur, daarom ben ik door het componeren in intens contact gekomen met de Natuur. Na Reiki toegelaten te hebben kon ik begrijpen dat de oorsprong van de muziek het licht is, de kleur en de energie die klopt en trilt tegelijkertijd. Ik voel dat mijn muziek  de gelegenheid biedt om mijn menselijke deel te verenigen met het goddelijke deel.

Geloof je dat je als componist een kanaal hebt of een medium bent dat ontvangt en verzendt?
De muziek behoort niet aan de componist toe. Het komt uit diepe en verre ruimten, zoals het ruizen van een blad of zoals de onstuimigheid van de wind.
Wanneer ik door te luisteren iets van mezelf communiceer, ben ik een medium geworden dat mijn gevoelens omzet in geluiden in een taal die iedereen begrijpt.
Inderdaad de muziek gaat eerst door mij heen, gaat door mijn hart heen. Dankzij dit proces ben ik het medium geworden.
De muziek die door mij heen stroomt bepaalt mijn bestaan, wordt als een spirituele processor  verwerkt en komt uiteindelijk letterlijk uit mijn handen. Deze koppeling van handen muziek en Reiki is erg belangrijk. Door de laatste bewerking door mijn handen krijgen de muziek en Reiki een begrijpelijke vorm, die tastbaar is geworden.

Werken met muziek vereist discipline. Zie je gelijkenissen in het werken met Reiki?
Je moet dagelijks discipline opbrengen, zowel voor de muziek als voor Reiki.
Je past het constant toe, elke dag weer, door voortdurend in contact te staan met jezelf en de buitenwereld. Door discipline leren wij. De muziek en Reiki vereisen dat. Dagelijks vereist de muziek een constante inzet om te klinken zoals het bedoeld is. Wonderen bestaan niet. Het wonder is de inzet elke dag weer. Dat geldt ook voor Reiki: dagelijkse voortdurende inzet.
Deze ervaring heeft mij er toe gebracht een soort ritueel te hanteren voor deze twee verschillende gebieden. Zo heb ik het heilige aspect ontdekt van de muziek en van Reiki.

Herken je jezelf in een bekend gezegde van Mevrouw Takata: oefenen, oefenen en oefenen?
Ja, dat zou mijn motto zijn, mijn manier om alles aan te pakken. In de dagelijkse praktijk krijg je dingen voor elkaar door er hard voor te werken. De wens alleen is soms niet voldoende. Alles vereist inzet. De inzet is een middel om vreugde en rust te brengen. Dit geldt voor Reiki en voor de muziek.

Hebben de beginselen van Reiki je geholpen bij het uitoefenen van je dagelijkse werk in de muziek?
Ja, vooral omdat ik me tegenwoordig niet meer druk hoef te maken om de eerste noten of akkoorden van een compositie. Hiervoor was ik altijd bang dat ik er niet in zou slagen een begin te maken voor een nieuwe compositie of lied. De Reiki beginselen leren ons om geduld te hebben en daarna pas te besluiten en zodoende zeker te zijn van een goede afloop.

Voel je je een Maestro of een leerling na zoveel jaren in de muziekwereld?
Ik voel me altijd een student omdat de muziek mij nog elke dag verbaast. Er is dus zoveel muziek om in je op te nemen, te verwerken en om te zetten. Het is de taak van de componist/musicus om voortdurend te blijven leren, altijd een leerling te zijn. Ik voel dat ik dat altijd zo zal blijven doen.

Heb je nog een wens voor de toekomst?
De muziek die ik componeer is instrumentaal, bestemd voor de uitvoering door een orkest, en beschrijft en bepaalt de voorwaarden voor de uitvoerder en de luisteraar, van het bedenken tot het dromen door middel van geluid. Het brengt boodschappen aan elk van ons. Ik zou willen dat mijn muziek rust, vrede en vreugde zou brengen, dat de ziel en de geest te herkennen zijn in een universele taal.
De  muziek is de enige taal op de aarde die de volkeren en de mensen  kan verenigen, zonder te weten van welk deel van de planeet ze komen, welke taal ze spreken, welke godsdienst ze belijden, welke cultuur ze hebben. Het is mijn wens om alle mensen te verenigen, te verbinden en deel uit te maken van een blijdschap die alle mensen verenigt.